17138
۶ ایرانی در جمع پراستنادترین پژوهشگران دنیا
1
بیست نوآوری در سال ۲۰۱۶ که دنیا را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کردند
426021990_96444 دانشگاه پیام نور باید تقویت شود و جایگاه ویژه¬ای در توسعه علم و دانش دارد
دکتر رنجبرزاده نماینده اسدآباد و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی
426207438_88591 بروز و ظهور در عرصه هاي سياسي جامعه توسط دانشجو،تحولات بسياري را رقم زده است
رئیس دانشگاه پیام نور مرکز ملایر :
تازه های خبر
فرهنگی