مخاطبین محترم می توانند اخبار و تصاویر ویژه خود را به آدرس پست الکترونیکی:
news@porsna.ir
ارسال نمایند و یا با شماره های:
09307920910
09392300227
هماهنگی لازم را انجام دهندهمچنین می توانید خبرها، تصاویر و سوژه های خود را به ادمین ما در پرسنا به آدرس @porsna_admin ارسال کنید.