تعجب استاندار از انتخاب اداره هواشناسی به عنوان دستگاه برتر لرستان/هواشناسی گره ای از مشکلات استان باز نکرده است
تعجب استاندار از انتخاب اداره هواشناسی به عنوان دستگاه برتر لرستان/هواشناسی گره ای از مشکلات استان باز نکرده است

اگر دستگاه هایی از جمله هواشناسی که در ارزیابی عملکرد به عنوان دستگاه برتر استان انتخاب شده اند در شورای اداری استان مطرح شوند دیگر انگیزه ای برای دستگاه های دیگر مانند سازمان جهاد کشاورزی، راه و شهر سازی و دیگر دستگاه هایی که دنبال توسعه استان هستند باقی نمی ماند.

استاندار لرستان در خصوص انتخاب اداره کل هواشناسی استان به عنوان یکی از سه دستگاه برتر استان در ارزیابی عملکرد سال ۹۴ گفت: این اداره کل تا کنون گره ای از مشکلات استان باز نکرده است.

به گزارش پرسنا، هوشنگ بازوند شامگاه امروز در جلسه شورای راهبردی توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی استان در خصوص انتخاب اداره کل هواشناسی استان به عنوان یکی از سه دستگاه برتر استان در ارزیابی عملکرد سال ۹۴ اظهار داشت: اداره هواشناسی لرستان تا کنون گره ای از مشکلات استان را باز نکرده است و باید مشخص شود این سازمان چه اقداماتی برای استان انجام داده است.

وی افزود: اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص نحوه انتخاب دستگاه های برتر از استان ها بخواهند بر اساس تصمیمات آن ها عمل کنند پس نقش نظارتی استان ها چه خواهد شد درحالی که این ما هستیم که می دانیم چه دستگاهی در استان دوندگی و فعالیت بیشتری دارد و به دنبال گرفتن اعتبار است.

استاندار لرستان بیان داشت: اگر دستگاه هایی از جمله هواشناسی که در ارزیابی عملکرد به عنوان دستگاه برتر استان انتخاب شده در شورای برنامه ریزی مطرح شوند دیگر انگیزه ای برای دستگاه هایی همچون سازمان جهاد کشاورزی، راه و شهر سازی و دیگر دستگاه هایی که دنبال توسعه استان هستند، باقی نمی ماند.

افزود: دستگاه هایی مانند سازمان جهاد کشاورزی، راه و شهر سازی و دیگر دستگاه هایی که دنبال توسعه استان هستند با آگاه شدن از این انتخاب دیگر انگیزه ای نخواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه باید تغیراتی در خصوص نحوه انتخاب دستگاه های برتر صورت گیرد، عنوان کرد: حیف است دستگاهی مانند شرکت گاز لرستان که ظرف سه سال حدود ۵۵۸ روستا را گازرسانی کرده به عنوان دستگاه نمونه استان معرفی نشود.

بازوند بیان کرد: ممکن است نتوانیم شاخص های لحاظ شده برای انتخاب دستگاه های برتر را تغییر دهیم ولی با این حال باید حداقل یک جمع بندی در خصوص شاخص های انتخاب این دستگاه ها را برای سازمان مدیریت ارسال کنیم.

وی گفت: پیشنهادهای ارائه شده از سوی برخی مدیران در این جلسه برای ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در سال ۹۵ غیر قطعی تلقی خواهد شد تا سایر مدیران در شورای برنامه ریزی استان وضعیت دستگاه های خود را دیده و فرصت دفاع داشته باشند سپس این پیشنهادات در شورای ادرای نهایی شود.