استاندار لرستان به خبر احتمال کاندیداتوری برای نمایندگی مجلس واکنش نشان داد
استاندار لرستان به خبر احتمال کاندیداتوری برای نمایندگی مجلس واکنش نشان داد

استاندار لرستان به خبر احتمال کاندیداتوری اش برای حضور در انتخابات مجلس یازدهم واکنش نشان داد.

سیدموسی خادمی در رابطه با خبر احتمال کاندیداتوری برای انتخابات مجلس یازدهم به خبرنگاران گفت: به کاندیدا شدن برای انتخابات مجلس شورای اسلامی فکر نکرده‌ام.