گام بلند دکتر نیکبخت در رضایتمندی کارکنان علوم پزشکی
گام بلند دکتر نیکبخت در رضایتمندی کارکنان علوم پزشکی

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان خبر داد: بخشی از مطالبات پرسنل به زودی پرداخت می شود سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: بخشی از مطالبات پرسنل به زودی پرداخت می شود. به گزارش پرسنا به نقل از  وبدا ، دکتر محمدرضا نیکبخت در دویست و هفتاد و پنجمین نشست هیات رئیسه دانشگاه، عنوان کرد: کارانه […]

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان خبر داد:
بخشی از مطالبات پرسنل به زودی پرداخت می شود

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: بخشی از مطالبات پرسنل به زودی پرداخت می شود.
به گزارش پرسنا به نقل از  وبدا ، دکتر محمدرضا نیکبخت در دویست و هفتاد و پنجمین نشست هیات رئیسه دانشگاه، عنوان کرد: کارانه ی یک ماه پزشکان و اضافه کار دو ماه پرسنل به زودی پرداخت خواهند شد.
وی اظهار کرد: بر اساس مطالباتی که به زودی از بیمه سلامت دریافت خواهیم کرد، پیگیر پرداخت کارانه ی پرسنل مرکز فوریت های پزشکی خواهیم بود.