نصیرزاده در دیدار رئیس هیات کشتی ایلام: باید از طرفیت همه دلسوزان کشتی استفاده شود
نصیرزاده در دیدار رئیس هیات کشتی ایلام: باید از طرفیت همه دلسوزان کشتی استفاده شود

به گزارش پرسنا،نصیرزاده کاندیدای ریاست فدراسیون کشتی با حضور در جمع پیشکسوتان کشتی استان با حیدرزاده ریس هیات کشتی استان ایلام دیدار وگفتگو کرد. دراین نشست صمیمی نصیرزاده گفت: در وضعیت فعلی یکی از مهمترین کارها تامین مالی مشتی و استفاده از ظرفیت های اسپانسرینگ است . وی در ادامه افزود : استفاده از توان […]

به گزارش پرسنا،نصیرزاده کاندیدای ریاست فدراسیون کشتی با حضور در جمع پیشکسوتان کشتی استان با حیدرزاده ریس هیات کشتی استان ایلام دیدار وگفتگو کرد.

دراین نشست صمیمی نصیرزاده گفت: در وضعیت فعلی یکی از مهمترین کارها تامین مالی مشتی و استفاده از ظرفیت های اسپانسرینگ است .
وی در ادامه افزود : استفاده از توان وزارت خانه های درآمد زا د کنار کمک های وزارت ورزش باید خلا های بودجه ای فدراسیون را پر کند .

نصیرزاده درادامه گفت: اعتقاد دارم برای توسعه کشتی بایستی تعامل مثبت با وزارتخانه های آموزش وپرورش و وزارت علوم داشت و بنده در همین راستا جلساتی را با مسئولین مربوطه برگزار نموده ام که مورد استقبال آنان نیز قرار گرفته است .
نصیرزاده در ادامه در خصوص تمرکز زدایی در اداره فدراسیون کشتی گفت: به اداره فدراسیون کشتی به صورت متمرکز اعتقادی ندارم و دراین خصوص یکی از مهمترین برنامه های بنده اداره فدراسیون با تفویض اختیار بخش قابل توجهی از امور به روسای محترم هیات استانی خواهد بود.
گفتنی است دراین نشست صمیمی جمعی از روسای هیات های ورزشی استان ایلام نیز حضور داشتند.