آغاز مسابقات بوکس قهرمانی نوجوانان کشور در خرم آباد
آغاز مسابقات بوکس قهرمانی نوجوانان کشور در خرم آباد

یازدهمین دوره رقابت‌های بوکس قهرمانی نوجوانان کشور در خرم آباد آغاز شد.این رقابتها عصر دوشنبه با شرکت ۲۳۴ مشت زن در قالب ۳۳ تیم در مجموعه ورزشی تختی خرم آباد آغاز شد.

یازدهمین دوره رقابت‌های بوکس قهرمانی نوجوانان کشور در خرم آباد آغاز شد.

به گزارش پرسنا، این رقابتها عصر دوشنبه با شرکت ۲۳۴ مشت زن در قالب ۳۳ تیم در مجموعه ورزشی تختی خرم آباد آغاز شد.

این رقابت ها در ۱۳ وزن و با قضاوت ۲۴ داور تا روز جمعه در خرم آباد ادامه خواهد داشت.

نفرات برتر این مسابقات به عنوان تیم ملی بوکس نوجوانان کشور به مسابقات آسیایی امارات اعزام می شوند.