ما به التفاوت نرخ ارز دولتی به اقشار کم در آمد تخصیص یابد
ما به التفاوت نرخ ارز دولتی به اقشار کم در آمد تخصیص یابد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تخصیص مابه التفاوت نرخ ارز دولتی به اقشار کم درآمد تاکید کرد. به گزارش پرسنا، سیده فاطمه حسینی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، علاوه بر تداوم توزیع ⁧رانت⁩، چوب حراج به معادل یک چهارم منابع بودجه‌ای کشور […]

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تخصیص مابه التفاوت نرخ ارز دولتی به اقشار کم درآمد تاکید کرد.
به گزارش پرسنا، سیده فاطمه حسینی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، علاوه بر تداوم توزیع ⁧رانت⁩، چوب حراج به معادل یک چهارم منابع بودجه‌ای کشور است که افراد آسیب پذیر بهره کمی از آن می برند. نظر به وضعیت معیشتی، منابع حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز باید به ⁧اقشار کم درآمد⁩ و ⁧جبران کسری بودجه⁩ دولت تخصیص یابد.