تشریح ابعاد حقوقی توقیف نفتکش انگلیسی توسط ایران
تشریح ابعاد حقوقی توقیف نفتکش انگلیسی توسط ایران

کشتی نفتکش انگلیسی stena طبق اطلاعات موجود اولا از مسیر خروجی تنگه هرمز و با خاموش کردن سیستم به اصطلاح راداری ( A.l.s ) واردشده که اقدام بسیارخطرناکی بوده و امنیت تردد سایر کشتی ها را به خطر انداخته و از طرفی پسماند نفتی خود را وارد دریا کرده که این امر به شدت مغایر مقررات زیست محیطی و امنیت کشورساحلی هست.

یک کارشناس ارشد حقوق بین الملل در گفتگویی کوتاه عنوان کرد: آب های سرزمینی در دریاهای آزاد جزء قلمرو حاکمیتی هرکشور محسوب شده و سایر دولتها موظف به رعایت اصل عبور بی ضرر هستند.

به گزارش پرسنا، دکترمولازاده به تشریح ابعادحقوقی توقیف نفتکش انگلیسی پرداخت و گفت: در چارچوب کنوانسیون حقوق بین‌الملل دریاها که بخشی از حقوق بین‌الملل عمومی محسوب می‌شود و باتوجه به کنوانسیون ۱۹۸۲ که دولت‌ها موظف به رعایت آن هستند، گفته شده تردد کشتی‌های خارجی در آب‌های سرزمینی به عرض ۱۲ مایل یعنی حدود ۲۲ کیلومتر از خط مبداء دریای سرزمینی تحت حاکمیت دولت‌های ساحلی قرار دارد؛ آب‌های سرزمینی در حقیقت بخشی از قلمرو دولت‌های ساحلی هست که طبق کنوانسیون ملل متحد درمورد حقوق دریاها به کشتی‌های غیرنظامی خارجی نیز درقالب اصل عبور بی‌ضرر، اجازه تردد داده است.

این استاد دانشگاه با تاکید بر لزوم رعایت قوانین مختلف ازجمله مقررات زیست محیطی از سوی کشتی های عبوری گفت: هرگاه عبور کشتی ها همراه با مخاطرات و زیان های مختلف در زمینه صلح، نظم و امنیت و مواردی ازجمله زیان زیست محیطی همراه باشد، دولت ساحلی مجاز به ممانعت ازعبور کشتی ومطالبه خسارت احتمالی می باشد.

دکترمولازاده افزود: کشتی نفتکش انگلیسی stena طبق اطلاعات موجود اولا از مسیر خروجی تنگه هرمز و با خاموش کردن سیستم به اصطلاح راداری ( A.l.s ) واردشده که اقدام بسیارخطرناکی بوده و امنیت تردد سایر کشتی ها را به خطر انداخته و از طرفی پسماند نفتی خود را وارد دریا کرده که این امر به شدت مغایر مقررات زیست محیطی و امنیت کشورساحلی هست که بر این اساس و کاملا منطبق با موازین حقوق بین‌الملل، نیروهای دریایی دلاور سپاه ما برای ممانعت از آسیب به سایر کشتی ها وحفظ عبور ومرور صلح آمیز و امن در این گذرگاه بین المللی، مبادرت به توقیف این نفتکش نموده اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند دوران بزن در رو تمام شده و این طور نیست که هرکشوری به هرنحو که دلش خواست عمل کند
اقتدار امروز ایران اسلامی که باتلاش جوانان میهن مان حاصل شده اجازه دست درازی به اجانب را حتی درحد انداختن یک ته سیگار به خلیج همیشه فارس نخواهد داد.