استاندار لرستان ابلاغ و احکام تمامی مشاوران خود را لغو کرد
استاندار لرستان ابلاغ و احکام تمامی مشاوران خود را لغو کرد

با توجه به محدودیت هایی که از طرف دیوان محاسبات و وزارت کشور ابلاغ شده و همچنین سیاست های کلی دولت در راستای برگزاری انتخاباتی سالم و بدون شائبه، ابلاغ همه مشاوران لغو می شود.

استاندار لرستان ابلاغ و احکام ۲۲ مشاور خود را لغو کرد.

به گزارش پرسنا، سید موسی خادمی استاندار لرستان ابلاغ و احکام مشاوران خود را در حوزه های مختلف لغو کرد و در توضیحاتی، اظهار داشت: با توجه به محدودیت هایی که از طرف دیوان محاسبات و وزارت کشور ابلاغ شده و همچنین سیاست های کلی دولت در راستای برگزاری انتخاباتی سالم و بدون شائبه، ابلاغ همه مشاوران لغو می شود.

وی افزود: نظر به الزام و تاکید بر رعایت قانون و با توجه به اینکه اکثر مشاوران استانداران از فعالان سیاسی و کنشگران فعال در زمینه مسائل مختلف اجتماعی هستند،  امکان فعالیت آنها در جریان انتخابات پیش رو متصور است و حضور این عزیزان به عنوان مشاور استاندار ممکن است محدودیت هایی برای آنها و احیانا مشکلاتی برای دستگاه ایجاد کند و موجب ایجاد شبهاتی در فرآیند انتخابات شود.

استاندار لرستان افزود: ضمن تشکر از خدمات و زحمات همگی مشاوران گرامی و تقدیر از همراهی شان به فعالیت های مشاوره ای آنها پایان داده می شود.