ثبت نام ۲۵ نفر در لرستان برای انتخابات مجلس
ثبت نام ۲۵ نفر در لرستان برای انتخابات مجلس

خرم آباد رکوردار ثبت نام روز اول/ در پلدختر کسی ثبت نام نکرد

به گزارش پرسنا، مدیر روابط عمومی استاداری لرستان گفت: دیروز در حوزه انتخابیه خرم آباد وچگنی ۸ نفر، حوزه انتخابیه بروجرد ۶ نفر، حوزهانتخابیه کوهدشت ۴ نفر، حوزهانتخابیه دورود و ازنا ۱ نفر، حوزه انتخابیه سلسله و دلفان۱ نفر و حوزه انتخابیه الیگودرز هم  ۵ نفر برای شرکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلام نامزدی کردند
گفتنی در حوزه انتخابیه پلدختر و معمولان امروز کسی ثبت نام نکرد.
از این تعداد یکنفر زن و مابقی مرد هستند.
در لرستان ۷ حوزه انتخابیه ۹ کرسی در مجلس شورای اسلامی دارند.