اقبال عمومی سلسله و دلفان به نفع کیست؟+ تصاویر
اقبال عمومی سلسله و دلفان به نفع کیست؟+ تصاویر

انتخابات در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان لرستان و به خصوص حوزه انتخابیه سلسله و دلفان به اوج رسیده است. دموکراسی در حوزه انتخابیه سلسله و دلفان به حد اعلای خود رسیده و قلب  دموکراسی این روزها در قالب انتخابات مجلس شورای اسلامی با یک ریتم تند و تپش فراوانی در حال تپیدن […]

انتخابات در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان لرستان و به خصوص حوزه انتخابیه سلسله و دلفان به اوج رسیده است.

دموکراسی در حوزه انتخابیه سلسله و دلفان به حد اعلای خود رسیده و قلب  دموکراسی این روزها در قالب انتخابات مجلس شورای اسلامی با یک ریتم تند و تپش فراوانی در حال تپیدن است.
مرزهای سیاسی و قومی و قبیله ای و حزبی یکی پس از دیگری در حوزه انتخابیه سلسله و دلفان در حال شکسته شدن می باشند و مردم دیگر تمایلی به تعصبات قدیمی و بی نتیجه قبل نشان نمی دهند، البته نباید در این بین تلاش بعضی ها در ایجاد تنش و تفرقه بین مردم را نادیده گرفت، که فکر می کنند می توانند موج انتخابات را به نفع شخص مورد نظر تغییر دهند.
این روزها هر کسی دارد ساز منافع خود را کوک می کند، یکی دم از مناظره می زند و دیگری دم از اجماع و افراد دیگر از طرح های واهی در دست اقدام دم می زنند، اما آهنگی که از ساز دل مردم به صورت منسجم و یک صدا به گوش می رسد این است که شهرستان سلسله را به سوی اتحاد دیگری سوق می دهد، اتحادی که سرنوشت انتخابات را تعیین می کند، اتحاد از کاندیدی حمایت می کند که خود را بدون مرز معرفی کرده و اجماع عمومی را به نفع خود تغییر داده است.


اتحادی که به زیبایی هر چه تمام تر پل ارتباطی بین مردمان سلسله و دلفان که از یک جنس مشترک از لحاظ زبان مشترک، فرهنگ مشترک، صدای مشترک و روح جمعی مشترک هستند و یک چیز را فریاد می زند، آن هم توسعه و پیشرفت دو شهرستان سلسله و دلفان می باشد.
قشر جوان با سرعتی قابل قبول از لحاظ علمی و سیاسی در حال رشد می باشد و آگاهانه و به دور از هرگونه تعصب کورکورانه به انتخاب کاندید مورد نظر خود می پردازند، چرا که می خواهند سرنوشت دو شهرستان را به دست فردی بسپارند که منافع جمعی را فدای منافع شخصی نکند و شاهد جولان جوانان با مدارک عالی تحصیلی به شهرهای بزرگ و صنعتی دیگر نباشد، کسی که توسعه را فدای سهل انگاری و نداشتن توانایی خود نکند، کسی که با افتخار کودکان کار را سر شماری نکند، کسی که منابع گردشگری و جاذبه های طبیعی و خدادی را نادیده نگیرد.
با گذری در بین مردم و اقشار مختلف و دیدن موج های انتخاباتی وهمچنین نظر سنجی احتمالی اکثر به اتفاق کسی را سکاندار موج می دانند که صادقانه در بین مردم حضور داشته و با خلوص نیت و بدون هیچ گونه چشم داشتی و به دور از هرگونه تعلق قبیله و طایفه ای و حتی سیاسی در خدمت مردم بوده و ملت تنها راه نجات خود را در چنگ زدن به ریسمان اتحاد و همدلی این بزرگوار می بینند، کسی که خدمت در دیار خود را به زندگی اعیانی و همراه با رفاه و آرامش در پایتخت و دیگر شهر های بزرک گشور ترجیح داد و خدمت به مردم دیار خود را بالاترین ارزش ها می داند و تسکین درد های آن ها را آرامش بخش ترین کار می شمارد.

صادقانه بخواهیم به نظر غالب و اجماع عمومی برسیم نظر جمعی و اتفاق نظر به سمت دکتر ابراهیمی است و ایشان در بین کاندیداهای دو شهرستان از شانس بیشتری برای پیروزی برخوردار می باشند.


ما هم مثل اکثر به اتفاق مردم در روز دوم اسفند حماسه بزرگ را رقم خواهیم زد و با شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی هم مهر تایید بر دموکراسی در ایران خواهیم زد و کسی را راهی مجلس خواهیم نمود که رشد و توسعه و جایگاه واقعی دو شهرستان را به مردم قدردان و فهیم سلسله و دلفان بازخواهند گرداند.

یادداشتی از یاسر صدر