اصولگرایان بخاطر ترس از آبروریزی نمی خواهند رقابت بر سر ریاست مجلس را در برابر رسانه ها انجام دهند
اصولگرایان بخاطر ترس از آبروریزی نمی خواهند رقابت بر سر ریاست مجلس را در برابر رسانه ها انجام دهند

همین موضوع کار را برای اصولگرایان که اصرار دارند یک تصویر وحدت‌بخش از خود منتشر کنند، سخت کرده است.

به گزارش پرسنا، اخبار و شواهد حاکی از این است که اصولگرایان چاره را در چندمرحله‌ای‌کردن انتخاب رئیس و هیئت‌رئیسه مجلس دیده‌اند؛ یعنی قبل از شروع مجلس با تشکیل جلسات پیشاانتخابی، تعداد رقبا را کاهش دهند؛ درحالی‌که طبق قاعده انتخاب رئیس مجلس باید به صورت رسمی بعد از شروع مجلس و در یک رقابت شفاف با حضور رسانه‌ها انجام شود؛ اما به نظر می‌رسد که اصولگرایان ترس از آبروریزی و درگیری دارند و نمی‌خواهند این رقابت خونینی که مدعیان زیادی هم دارد، جلوی چشم رسانه‌ها رخ دهد.

برای همین به دنبال این هستند که انتخاب اصلی را پیش از شروع مجلس دور از چشم رسانه‌ها انجام دهند یا دست‌کم دور دوم یا سوم رقابت را به بعد از افتتاح مجلس یازدهم بسپرند؛ یعنی نهایتا دو نفر راه‌یافته به مرحله نهایی یک رقابت شکلی در مجلس جلوی چشم رسانه‌ها شکل دهند؛ تاجایی‌که مهدی چمران، رئیس اسبق شورای شهر تهران، با اشاره به برخی صحبت‌ها مبنی بر وجود اختلاف در بین اصولگرایان بر سر ریاست مجلس شورای اسلامی، گفته است: «احتمالا یک نشستی خواهند داشت قبل از شکل‌گیری مجلس تا در آنجا بتوانند رأی‌گیری کنند که دیگر در زمان تشکیل مجلس وقت زیادی برای این کار گرفته نشود. البته این بهترین روشی است که می‌شود دنبال کرد. حالا اگر این کار را بتوانند انجام دهند، کار خوبی است و اگر نه که درهرحال یک عده کاندیدا شده‌اند و با هم صحبت و بحث هم کردند تا وارد مجلس شوند. حال این نمایندگان مجلس هستند که تصمیم می‌گیرند به چه کسی رأی دهند. در نتیجه ما این را به‌عنوان یک اختلاف عمیق و ریشه‌ای نمی‌توانیم در نظر بگیریم».

منبع: روزنامه شرق