جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی تلویزیون در ۲۳ اردیبهشت
جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی تلویزیون در ۲۳ اردیبهشت

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه در روز سه‌شنبه ٢٣ اردیبهشت از شبکه‌های ۴ و‌‌ آموزش اعلام شد.

به گزارش پرسنا، جدول زمانی پخش برنامه های درسی تلویزیون در روز سه شنبه  ٢٣ اردیبهشت برای مقاطع مختلف تحصیلی از طریق شبکه‌های ۴ و آموزش به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس تربیت‌بدنی دوره متوسطه

از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ادبیات فارسی پایه ٩

از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس نگارش پایه ٨

از ساعت ٨:۴۵ تا  ٩:٠۵ درس ریاضی پایه ٧

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس زبان انگلیسی پایه ٩

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت١٠:٣٠ تا ۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس مطالعات و  مهارت‌های اجتماعی پایه سوم

از ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس فارسی و نگارش پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه ششم

متوسطه دوم: 

از ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس هندسه ٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک

از  ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس شیمی ١ پایه ١٠ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

از ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ درس جغرافیای ایران پایه ١٠ تمام رشته‌ها

از  ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ درس زیست شناسی ١ پایه ١٠ رشته علوم تجربی

از ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ درس عربی، زبان قرآن ٢ پایه ١١ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

از ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ درس زیست شناسی٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی

شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

از ساعت ٧ تا ٧:٢٠ استاندارد نقاشی چهره، سبک‌های نقاشی – پایه ١١ – رشته چهره سازی – شاخه کاردانش

از ساعت ٧:٢٠ تا ٧:۴۵ استاندارد کاربر ایلوستریتور، توانایی کار با جلوه‌های گرافیکی – پایه١١-رشته تصویرسازی و جلوه های ویژه رایانه‌ای – شاخه کاردانش

از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:١٠ درس رنگ کاری روی چوب – پایه ١٠ و ١١  – رشته صنایع چوب و مبلمان – شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠ درس تجارت الکترونیک و امنیت شبکه  -پایه ١٢- رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه‌ای  -شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ٨:۴٠ تا ٩:٠۵ درس نقشه برداری، پودمان ۵- پایه١٢ – رشته ساختمان – شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ٩:٠۵  تا ٩:٣٠ درس مبانی طراحی معماری -پایه١٢- رشته معماری و نقشه کشی – شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠  درس تاریخ اسلام ٢ -پایه١١- رشته علوم و معارف اسلامی

از  ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس علوم و فنون ادبی ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس تاریخ اسلام ٢ پایه ١١ علوم و معارف اسلامی