اظهارات مهم رئیس جمهور درباره نحوه برگزاری راهپیمایی روز قدس و نماز عید فطر
اظهارات مهم رئیس جمهور درباره نحوه برگزاری راهپیمایی روز قدس و نماز عید فطر

رئیس جمهور نحوه برگزاری راهپیمایی روز قدس و نماز عید فطر را اعلام کرد.

به گزارش پرسنا، حسن روحانی درباره برگزاری مراسم روز قدس گفت:

* مراسم روز قدس با رعایت پروتکلهای بهداشتی در مناطق سفید به صورت اجتماع برگزار می شود

* در تهران این مراسم به صورت نمادین و به وسیله خودروها برگزار خواهد شد

* نماز عید فطر در سراسر کشور در مساجد محلات و خصوصاً در فضای باز و با مراعات اصول بهداشتی اقامه می شود

* صحن اماکن مقدسه، بعد از ماه مبارک رمضان در چارچوب دستورالعمل ها و به صورت محدود باز می شود

* رستورانها نیز بعد از این ماه مبارک بازگشایی خواهند شود