با حکم وزیر صنعت،  یک لرستانی  مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی شد
با حکم وزیر صنعت،  یک لرستانی  مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی شد

با حکم رحمانی فتح الهی مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی شد. به گزارش پرسنا ، وزیر صنعت ، معدن و تجارت یک لرستانی به عنوان مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی منصوب کرد . در بخشی از حکم وزیر صنعت ، معدن و تجارت خطاب به افشار فتح الهی آمده است : […]

با حکم رحمانی فتح الهی مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی شد.

به گزارش پرسنا ، وزیر صنعت ، معدن و تجارت یک لرستانی به عنوان مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی منصوب کرد .
در بخشی از حکم وزیر صنعت ، معدن و تجارت خطاب به افشار فتح الهی آمده است : با توجه به سوابق، تعهد، دانش و تجارت ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به سمت مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتیمنصوب می شوید
تا با سرلوحه قراردادن راهبرد تفکر، توکل و با صرف همت و انجام مدیریت جهادی و استقرار نظام شایسته سالاری و بهره‌گیری از مأموریت‌های سازمانی، ظرفیت‌های موجود علی الخصوص منابع انسانی کارآمد و کاردان موجب تحکیم امور پاسخگویی و ارایه خدماتی صادقانه و شفاف را درسطح مجموعه وزارت میسر نمائید.
رحمانی در این حکم تصریح کرده است : ضرورت دارد با هماهنگی مؤثر بین معاونین، رؤسای سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه در جهت تسهیل روند اجرایی شدن و پیشبرد اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایید.
وی افزوده است : بدیهی است همه معاونان، مدیران تابعه حوزه وزارتی و کلیه ارکان وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری لازم را در جهت تحقق وظایف مورد اشاره ارایه خواهند کرد.
گفتنی است که فتح الهی از مدیران خوشنام وزارت صمت و از اهالی لرستان است