بهترین گزینه رئیس فدراسیون کشتی کیست؟
بهترین گزینه رئیس فدراسیون کشتی کیست؟

گزینه اول وزارت ورزش و هیات های کشتی اکثر استان ها دکتر عبدالمهدی نصیرزاده می باشد. و گزینه بعدی تصدی فدراسیون امیرخادم است که حامیان و طرفدارانی نیز دارد.

بعد از استعفای رسول خادم از فدراسیون کشتی این فدراسیون همچنان بدون رئیس مانده است.

به گزارش پرسنا هر چند با آمدن بهروز نعمتی به عنوان سرپرست فدراسیون آرامش جزئی در لایه های بالایی کشتی به وجود آمد ولی به نظر می رسد کشتی ایران در شرایط حساسی قرار دارد و گمانه زنی ها برای انتصاب رئیس فدراسیون همچنان ادامه داشته باشد.

در این بین افکار عمومی نیز به این فدراسیون حساس شده چرا که کشتی یک ورزش محبوب در بین مردم ایران قلمداد می شود و همین حساسیت انتخاب رئیس فدراسیون را با تعلل مواجه کرده است.

البته طبق اخبار رسمی و غیررسمی از وزارت ورزش و همچنین خبرهایی از گوشه و کنار از هیات های کشتی استان ها دو نفر به عنوان گزینه های نهایی فدراسیون کشتی مطرح هستند و یکی از این دو نفر به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب می شوند.

گزینه اول وزارت ورزش و هیات های کشتی اکثر استان ها دکتر عبدالمهدی نصیرزاده می باشد.
دکتر نصیرزاده عضو هیات علمی دانشگاه پیام‌نور است و هم اکنون مدیر کل تربیت بدنی این دانشگاه است.

از زمان تصدی نصیرزاده در پیام نور ورزش این دانشگاه تحولات شگرفی را شاهد بود و مقام های کشوری و بین المللی زیادی را بدست آوردند که ورزش دانشگاهی ایران را در سطح جهانی در برخی رشته ها پیشتاز کرده است.

نصیرزاده در سوابق اجرایی خود مدیرکل آموزش های آزاد دانشگاه پیام نور؛ مشاور فراکسیون ورزش مجلس؛ عضو فدراسیون ورزش های ملی دانشگاهی و ووو را در کارنامه دارد.
نصیرزاده زاده همچنین قهرمان سابق کشتی کشور بوده که دارای مدرک مربیگری بین المللی کشتی است.
بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند تعامل مثبت و پویای نصیرزاده با دولت و همچنین نمایندگان مجلس می تواند پیشرفت کشتی کشور را برای یک دهه تضمین کند امری که مخالفین نیز به آن ازعان دارند.

گزینه بعدی تصدی فدراسیون امیرخادم؛ برادر رئیس سابق فدراسیون کشتی است که حامیان و طرفدارانی نیز دارد.

امیر خادم هم اکنون به عنوان معاون؛ معاون پارلمانی وزارت ورزش است که در سوابق وی نماینده مجلس هفتم؛ رئیس فدراسیون کشتی نیز دیده می شود.
وی در عرصه کشتی ملی نیز قهرمانی هایی در سطح المپیک و بازی های آسیایی در کارنامه دارد.

امیر خادم در حال حاضر در رقابت با نصیرزاده است ولی به نظر می رسد طبق اخبار واصله از وزارت ورزش و هیات های کشتی نصیرزاده شانس بیشتری برای فدراسیون دارد چون بسیاری از کارشناسان و قدیمی های کشتی بر این باورند که خادم به علت آنکه منصب های بزرگتر از فدراسیون کشتی داشت انگیزه و تحرکی برای این فدراسیون ندارد