سخنان متفاوت دکتر وکیلی در خصوص پشت پرده طرح شفافیت + فیلم
سخنان متفاوت دکتر وکیلی در خصوص پشت پرده طرح شفافیت + فیلم

◀️ ویدئوی سخنان تامل برانگیز دکتر محمدعلی وکیلی در خصوص مدعیان شفافیت ♦️دوستان اصولگرایی دم از طرح شفافیت زدند که گفتمانشان اعتقادی به پاسخگویی نداشت ♦️بگذارید همه مجامعی که امروز به جای مجلس قانون گذاری می کنند آرا و تصمیماتشان شفاف باشد ♦️همین الان بنزین در شورایی تصویب شده اما کسی از اعضای آن حاضر […]

◀️ ویدئوی سخنان تامل برانگیز دکتر محمدعلی وکیلی در خصوص مدعیان شفافیت

♦️دوستان اصولگرایی دم از طرح شفافیت زدند که گفتمانشان اعتقادی به پاسخگویی نداشت

♦️بگذارید همه مجامعی که امروز به جای مجلس قانون گذاری می کنند آرا و تصمیماتشان شفاف باشد

♦️همین الان بنزین در شورایی تصویب شده اما کسی از اعضای آن حاضر نیست مسئولیت آن را بپذیرد اگر آن جلسه شفاف بود دیگر کسی جرات نمی کرد زیر میز بزند

🔻

طرحی دوستان اصولگرا آوردند که میگفتن فقط در آستانه لوایح چهارگانه رای نمایندگان شفاف اعلام میشود، عجیب است مگه می‌شود کسی به شفافیت معتقد باشد اما اعتقادی با پاسخگویی قدرت نداشته باشد؟

من خودم طرحی آوردم که شفافیت برای همگان باشد، اگر میخواهیم رای نمایندگان شفاف و علنی باشد باید سایر ارکان قدرت هم تصمیماتشان علتی و شفاف به عرض مردم برسد، شما فکر میکنید نقش و اثرگذاری مجلس خبرگان رهبری کمتر از مجلس است، تصمیم گیری آنها سرنوشت ساز برای کشور است

دولت، شورای نگهبان مگر نقششان در سرنوشت ملت کمتر از مجلس است، چرا آنها نباید تصمیمات و آرایشان شفاف باشد.