کانون وکلا، مطالبه گری و حقوق شهروندی/ دکتر حسن برادران
کانون وکلا، مطالبه گری و حقوق شهروندی/ دکتر حسن برادران

دکتر حسن برادران، وکیل دادگستری تحولات سیاسی- اجتماعی در دهه های اخیر نظیر: گسترش ارزش های جهانشمول و حقوق انسانی، افزایش آگاهی سیاسی، آشنایی با ارزش های مدرن، تکثرگرایی فکری- فرهنگی، گسترش روابط فراملی و چندسویه، تقویت حوزه عمومی، رشد تجارت الکترونیکی و…لزوم توجه به مفاهیم و گفتمان حقوق شهروندی را بیش از پیش ضروری […]

دکتر حسن برادران، وکیل دادگستری

تحولات سیاسی- اجتماعی در دهه های اخیر نظیر: گسترش ارزش های جهانشمول و حقوق انسانی، افزایش آگاهی سیاسی، آشنایی با ارزش های مدرن، تکثرگرایی فکری- فرهنگی، گسترش روابط فراملی و چندسویه، تقویت حوزه عمومی، رشد تجارت الکترونیکی و…لزوم توجه به مفاهیم و گفتمان حقوق شهروندی را بیش از پیش ضروری نموده است.

توسعه و نهادینه شدن گفتمان حقوق شهروندی در جامعه نیازمند ترویج، بسط، آموزش، آسیب شناسی، اجرا و دفاع است، که می توان نقش حائز اهمیتی برای وکیل و کانون وکلا در این عرصه مهم قائل شد؛ در این راستا توجه به چند مساله ضروریست:

ـ حقوق شهروندي مجموعه‌ حقوق وامتيازاتي است كه در مجموعه قوانين هر كشور، اعلاميه‌هاي حقوق بشر و منشور ملل متحد براي ارتقاء منزلت، تحقق مطالبات و آزدي‌هاي فردي و اجتماعي اتباع يك كشور در نظر گرفته شده است.

مهمترين حقوق فردي و آزدي‌هاي عمومي در قوانين ملي كشورها و اعلاميه‌هاي حقوق بشر را به شرح زير مي‌توان بيان نمود.

الف ـ آزادي عملكرد فردي (حق حيات، امنيت، مصونيت مسكن،‌ تعرض ناپذيري مكاتبات و ارتباطات،‌ آزادي رفت و آمد …)

ب‌ـ آزادي انديشه (آزادي عقيده و آئين­بيان، آموزش و پرروش،‌ اخبار و اطلاعات،‌ مطبوعات، رسانه‌ها، نمايش و …)

ج‌ـ آزادي گردهمايي (آزادي تجمعات، انتخابات، سخنرانيها و گروهبندي و سازمان‌هاي دائمي و نظاير آن و…)

د‌ـ آزادي اقتصادي ـ اجتماعي (حق مالكيت،‌ آزادي‌هاي بازرگاني و صنعتي، كار و شغل و …)

ـ نهاد وکالت نقش  مؤثری در احقاق حقوق شهروندان دارد و به دلیل حفظ و تضمین همین حقوق است که قانون اساسی برخورداری از وکیل را برای عموم مردم به عنوان یک حق اساسی پیش بینی نموده است.

فلسفه برخورداری از وکیل دلایل بسیار مهمی دارد که یکی از آنها تضمین حقوق شهروندی است.  به نحوی  که حتی شایسته است موجبات داشتن وکیل  برای همه شهروندان فراهم شود. حقوقدان به اعتبار دانش و آگاهی خود نمایندگی عدالت و دادخواهی را برعهده دارد و وکیل دادگستری نماد و نمود حق دفاع است.

در مقیاس فردی وکیل دادگستری از صاحب حق دفاع می‌کند و نقش مهمی دارد، اما یک نوع حق دفاع هم داریم که عمومی است مثل داشتن محیط زیست سالم، دسترسی به اطلاعات و تجمعات سالم و بدون سلاح که در قانون اساسی هم آمده است. در یک جامعه مردم سالار، نهادهای عمومی همچون: رسانه ها، سندیکاها، صنوف، احزاب و کانون‌های وکلا پرچم‌دار هستند و باید حقوق شهروندی را مطالبه ‌کنند.

در بحث های ترویج، آموزش و مطالبه حقوق شهروندی این نهادهای عمومی نقش های اسای دارند که اتحادیه یا کانون‌های وکلای دادگستری نقش برجسته و اساسی دارند. قابل ذکر است که اجرای حقوق شهروندی بر عهده حاکمیت است، اما در برخی از مواقع این حقوق نقض می‌شود و از همه مهم‌تر نظارت بر اجرای این حقوق است، هرچند دستگاه‌های نظارتی بسیاری مشغول فعالیت هستند، اما کافی نیست و این وکیل دادگستری و کانون‌های وکلا هستند که باید ناظر دقیق اجرای حقوق شهروندی باشند.

نهادهای عمومی از جمله کانون وکلا باید در شرایط امروزی جامعه نقش مهمی ایفا کند و در بحث گفتمان سازی و جریان‌سازی حقوق شهروندی و تبدیل آن به مطالبه غالب در جامعه باید تلاش نمایند، در اینجا لازمست وکلا و کانون‌های وکلا صورت شبکه‌ای فعالیت نمایند، لذا تقویت شبکه ای از ارتباطات هدفمند درون کانون، تشکیل کمیسیون های تخصصی، تلاش در جهت تقویت استقلال وکلا، ارتباط بیشتر کانون با نهادهای آکادمیک، مدنی و رسانه ای  و… برای نیل به این هدف ضروریست.