قیمت خودرو‌های خارجی در بازار
قیمت خودرو‌های خارجی در بازار

روزنامه دنیای اقتصاد در جدول زیر قیمت برخی از انواع خودرو وارداتی را منتشر کرده است.

پرسنا در جدول زیر قیمت برخی از انواع خودرو وارداتی را منتشر کرده است.

قیمت خودرو‌های خارجی در بازار