نرخ تورم سالیانه لرستان ۳۹,۵ درصد اعلام شد/ کسب رتبه پنجم کشور
نرخ تورم سالیانه لرستان ۳۹,۵ درصد اعلام شد/ کسب رتبه پنجم کشور

در حوزه (تورم ساليانه) كردستان با ۴۱، چهارمحال‌ و بختياری با ۴۰,۵ و ايلام با ۴۰.۳ بيشترين تورم و در پايين‌ترين تورم‌ها نيز سه استان قم، هرمزگان و كرمان به ترتيب با ۲۸.۶، ۲۸.۸ و ۲۹.۲ درصد قرار داشته اند و لرستان در اين شاخص، تورم ۳۹,۵ درصدی را  داشته و در رتبه پنجم كشور قرار گرفته است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه ريزی گفت: نرخ تورم سالیانه لرستان ۳۹٫۵ درصد اعلام شد. 

به گزارش پرسنا، به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان، سيد حسين نورالديني گفت: مركز آمار ايران در جديدترين گزارش خود شاخص تورم در استان‌های مختلف كشور را در سه حوزه تورم نقطه به نقطه، تورم ماهانه و تورم ۱۲ ماهه منتهی به ارديبهشت (تورم ساليانه) را اعلام كرده است.

وی افزود: بر اساس ارزيابي‌های صورت گرفته شاخص تورم، در حوزه تورم نقطه به نقطه بالاترين تورم به استان بوشهر با ۶۵,۳ درصد اختصاص يافته، پس از آن كردستان  با ۶۳.۴ و خراسان جنوبي با ۶۳,۳ درصد در رده‌های بعدی قرار داشتند.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه ريزی پايين‌ترين تورم ثبت شده در اين حوزه را به استان هرمزگان با ۴۳,۵ دانست و اضافه کرد: همچنین قم با ۴۴,۹ ، اصفهان و فارس با ۴۵,۹ درصد کمترین تورم را در این مدت داشته اند.

نورالدینی با اشاره به اینکه  لرستان در حوزه تورم نقطه به نقطه عدد ۵۸,۵ درصد را به ثبت رسانده ادامه داد: شاخص تورم نقطه به نقطه كشور در ارديبهشت ماه سالجاری ۵۲,۱ درصد بوده است.

وی عنوان کرد: در حوزه تورم ماهانه (ارديبهشت نسبت به فروردين ماه) بالاترين نرخ به  مربوط به ايلام با ۴,۱ درصد و پس از آن نيز سيستان‌ و بلوچستان با ۳.۲ و زنجان با سه درصد قرار دارند.

نورالديني ادامه داد: كمترين تورم ماهانه در استان هرمزگان با سه دهم درصد و لرستان، همدان و فارس با شش دهم درصد ثبت شد.

وی با اشاره به اینکه لرستان در حوزه تورم ماهانه ۱.۶ درصدی در رتبه ۳۰ كشوری قرار داشته است، افزود: این درحالیست که شاخص تورم ماهانه كشور در دوره مذكور ۱,۵ درصد بوده است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه ريزی بيان كرد: در حوزه تورم ۱۲ ماهه منتهی به ارديبهشت ماه (تورم ساليانه) كردستان با ۴۱، چهارمحال‌ و بختياری با ۴۰,۵ و ايلام با ۴۰.۳ بيشترين تورم و در پايين‌ترين تورم‌ها نيز سه استان قم، هرمزگان و كرمان به ترتيب با ۲۸.۶، ۲۸.۸ و ۲۹.۲ درصد قرار داشته اند.

وی تصريح كرد: لرستان در اين شاخص، تورم ۳۹,۵ درصدی را  داشته و در رتبه پنجم كشور قرار گرفته است.

نورالدينی در ادامه گفت: در بررسي تغيير قيمت خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات نيز تمامي استان‌ها بررسی شده‌اند كه در حوزه نقطه به نقطه (مقايسه ارديبهشت ماه سالجاري با مدت مشابه سال گذشته) بوشهر با ۱۰۳,۸، چهارمحال‌ و بختياری با ۹۰.۲ و مركزی با ۸۸.۷ درصد بالاترين تورم و استان‌های زنجان، قم و همدان به ترتيب با ۶۸.۸، ۷۶.۴، ۷۶.۵درصد پايين‌ترين تورم نقطه به نقطه در اين شاخص را ثبت كرده‌اند و لرستان در اين گروه كالايی، تورم نقطه به نقطه  ۸۳.۴ درصدی داشته است.

وی در ادامه عنوان كرد: در حوزه تورم ماهانه قيمت خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات بالاترين عدد به ايلام با حدود ۳,۹ درصد تورم اختصاص يافته و در ميان پايين‌ترين تورم‌ها در اين حوزه نيز بوشهر با ۴.۸- درصد بهترين وضعيت را داشته كه لرستان نيز در اين شاخص، تورم ۱.۵- درصدی را به ثبت رسانده است.

نورالدينی در پايان افزود: در تورم ۱۲ ماهه قيمت خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات نيز بوشهر با ۶۱,۵، چهارمحال‌ و بختياري با ۵۸.۱ و خوزستان با ۵۴.۶ درصد قرار دارند و در ميان استان‌های با نرخ پايين تورم نيز زنجان ۴۲.۸، سمنان ۴۶.۱ و كرمان ۴۶.۱ درصد تورم داشته‌اند كه لرستان نيز در اين مدت در حوزه تورم خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها در بازه منتهی به ارديبهشت ماه، تورمی ۵۲.۳ درصدی را تجربه كرده است.