به بهانه معارفه رییس علوم پزشکی لرستان / نمایندگان مجلس حتما بخوانند
به بهانه معارفه رییس علوم پزشکی لرستان / نمایندگان مجلس حتما بخوانند

مردم هر چهار سال یک بار با شور عظیم و نشاط فراوان در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت می کنند تا نمایندگان و وکلای خود را برای حضور در پارلمان انتخاب نمایند تا شاید ایشان بتواند از حقوق آنها دفاع نمایند . به گزارش پرسنا ،اخیرا وزیر بهداشت در اقدامی مثبت یکی از نخبگان و […]

مردم هر چهار سال یک بار با شور عظیم و نشاط فراوان در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت می کنند تا نمایندگان و وکلای خود را برای حضور در پارلمان انتخاب نمایند تا شاید ایشان بتواند از حقوق آنها دفاع نمایند .
به گزارش پرسنا ،اخیرا وزیر بهداشت در اقدامی مثبت یکی از نخبگان و مدیران ارشد حوزه وزارت بهداشت، با سابقه بسیار درخشان را برای تصدی سمت ریاست دانشگاه علوم پزشکی لرستان منصوب نموده است، اما متاسفانه برخی بی مهری ها از جانب نمایندگان کمی از شیرینی این انتصاب را در کام همگان تلخ کرد ، باز هم داستان تکراری دخالت بدون ملاحظه نمایندگان. یکی بخاطر همشهری بودن با رئیس سابق علوم پزشکی و دیگری به خاطر خدمات شخصی ارائه شده و ….،  ساز ناکوک سردادند و این یعنی عدم هم راستایی با مطالبات مردم.
آیا نباید نمایندگان مردم به دنبال ارائه توسعه خدمات به هم استانیهای عزیز باشند؟
 آیا ایشان نباید دغدغه خدمت به عموم را داشته باشند نه چیز دیگر ؟
البته دکتر نیک بخت از جمله کسانی است که ثابت کرده است که درخشان عمل می کند و صد البته دیری نخواهد گذشت که حکایت و مثل روسیاهی و ذغال تکرار خواهد شد، چون بدون شک با حضور وی و معارفه در روز دوشنبه و در  در زمان کوتاه به همگان  اثبات خواهد شد که نیک بخت مرد  عمل است و برای کار در لرستان با غیرت لری آمده است.