اداره بیمه سلامت شهرستان سلسله ساختمان ندارد
اداره بیمه سلامت شهرستان سلسله ساختمان ندارد

بیمه سلامت در شهرستان حدود۶۱ هزار نفر تحت پوشش دارد اما فاقد ساختمان اداری است و می طلبد که اقدامات لازم در اين خصوص صورت گيرد.

فرماندار سلسله گفت: بیمه سلامت در شهرستان حدود۶۱ هزار نفر تحت پوشش دارد اما فاقد ساختمان اداری است و می طلبد که اقدامات لازم در اين خصوص صورت گيرد.

به گزارش پرسنا،شریف خسروي در ديدار با مديرکل بيمه سلامت  به اجراي طرح نسخه الکترونيک بيمه سلامت اشاره کرد و گفت: ممكن است اجراي چنين طرح هايي با مشكلاتي همراه باشد اما بايد به سمتي پيش برويم كه زمينه را براي بهره مندي مردم از فناوري هاي نوين فراهم كنيم.

وی افزود: اجرای نسخه الکترونیک میتواند زمينه را براي تقويت پزشکان و كاهش مشكلات و خطاهاي پزشكي فراهم مي كند و اين به نفع مردم است.

فرماندار سلسله گفت: اجرای موفقیت آمیز اين طرح نياز به فرهنگ سازي و اطلاع رساني به مردم دارد و مي طلبد که علوم پزشکي با فرهنگ سازي هاي لازم بستر را براي اجراي بهتر اين طرح فراهم نمايد.