۱۷ هزار دفترچه بیمه سلامت برای مددجویان کمیته امداد لرستان صادر شد
۱۷ هزار دفترچه بیمه سلامت برای مددجویان کمیته امداد لرستان صادر شد

۱۷ هزار دفترچه بیمه برای مددجويان کميته امداد لرستان صادر شد در شهرستان سلسله نيز حدود هزار و ۲۰۰ نفر مددجو وجود دارد كه تاكنون براي بيشاز ۵۴۰ نفر آنها دفترچه صادر و كارتهاي درماني آنها حذف شده است.

مدیرکل بیمه سلامت لرستان از صدور ۱۷ هزار دفترچه بیمه سلامت برای مددجویان کیمته امداد این استان خبر داد.

به گزارش پرسنا، شاهدخت فتحی بیرانوند در دیدار با فرماندار شهرستان سلسله با بیان اینکه بيمه سلامت بزرگترين سازمان بيمه اي کشور است كه اعتبار صد در صدي آن از منابع دولت فراهم مي شود، اظهار داشت: اجراي نسخه الكترونيك گام خوبي در راستاي مديريت هزينه ها است كه سال گذشته به صورت پايلوت در شهرستان ازنا به صورت مطلوبي اجرا شد.

وی بااشاره به اینکه قرار است امسال اين طرح در شهرهاي الشتر و اليگودرز نيز اجرايي شود، عنوان کرد: خوشبختانه استان لرستان در اجراي نسخه الکترونيك توانسته است رتبه نخست كشور را به خود اختصاص دهد.

مدیرکل بیمه سلامت لرستان با اشاره به صدور ۱۷ هزار دفترچه بیمه برای مددجويان کميته امداد در استان، خاطرنشان کرد: در شهرستان سلسله نيز حدود هزار و ۲۰۰ نفر مددجو وجود دارد كه تاكنون براي بيش از۵۴۰ نفر آنها دفترچه صادر و كارتهاي درماني آنها حذف شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه کلیه کارتهاي درماني مددجويان بايد تا تاريخ ۳۱ شهریور جمع آوري و براي آنها دفترچه درماني صادر شود ضروري است كه اطلاع رساني هاي لازم خصوصا از سوي رسانه هاي دراين خصوص صورت گیرد.