سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان منصوب شد
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان منصوب شد

پیش از ظهر دوشنبه و با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان معارفه و از رئیس قبلی این دانشگاه تقدیر شد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان معارفه شد.

به گزارش پرسنا، پیش از ظهر دوشنبه و با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان معارفه و از رئیس قبلی این دانشگاه تقدیر شد.

بنا براین گزارش، در این مراسم طی حکمی از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محمدرضا نیکبخت به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان منصوب شد.

گفتنی است کوروش ساکی پیش از این به مدت ۶ سال ریاست دانشگاه علوم پزشکی لرستان را بر عهده داشت.