آغاز عملیات گازرسانی به شهر «شول آباد»/ ۴۰۰ روستای لرستان طی امسال گازکشی می شود
آغاز عملیات گازرسانی به شهر «شول آباد»/ ۴۰۰ روستای لرستان طی امسال گازکشی می شود

سال ۹۷ علاوه بر گازرسانی به ۳۰۰ واحد صنعتی و ۴۲۰ روستا، عملیات گازرسانی به شهر درب گنبد را به اتمام رساندیم، وبه طور میانگین هر ۱۵ ساعت یک روستا گازرسانی شده است.

مدیرعامل شرکت گاز لرستان از آغاز عملیات گازرسانی به شهر شول آباد الیگودرز خبر داد.

به گزارش پرسنا، لطفعلیان دراینباره اظهار داشت: سال گذشته تعهد کرده بودیم تا مهرماه مجوز گازرسانی به شهر شول آباد را اخذ نماییم اما با توجه به اینکه هزینه انشعاب برای این منطقه بسیار بالا بود پیگیری‎های زیادی انجام گردید تا مجوز آن گرفته شد.

وی گفت: برای اجرای این طرح، قریب به ۱۴۰ کیلومتر خط لوله فلزی و پلی اتیلن به کار می رود و بیش از ۴۰ میلیارد تومان هزینه خواهد شد که با بهره برداری از این طرح بالغ بر ۲ هزار خانوار از نعمت گاز برخوردار می شوند.

مدیرعامل شرکت گاز لرستان با اشاره به اینکه سال ۹۷ علاوه بر گازرسانی به ۳۰۰ واحد صنعتی و ۴۲۰ روستا، عملیات گازرسانی به شهر درب گنبد را به اتمام رساندیم، گفت: به طور میانگین هر ۱۵ ساعت یک روستا گازرسانی شده است.

لطفعلیان تصریح کرد: نرم گازرسانی در ایران ۷۵ درصد است در حالیکه این نرم در لرستان۸۷ درصد می باشد.

مدیرعامل شرکت گاز لرستان گفت: گازرسانی به ۴۰۰روستا برای سال ۹۸ تعریف شده است امید می‎رود با همت کارکنان خدوم گاز لرستان و همکاری مردم شریف براساس زمان‎بندی به اتمام برسد.