گام بلند دکتر نیکبخت در رضایتمندی کارکنان علوم پزشکی
گام بلند دکتر نیکبخت در رضایتمندی کارکنان علوم پزشکی

سرپرست دانشگاه علوم پزشكي لرستان خبر داد: بخشي از مطالبات پرسنل به زودي پرداخت مي شود سرپرست دانشگاه علوم پزشكي لرستان گفت: بخشي از مطالبات پرسنل به زودي پرداخت مي شود. به گزارش پرسنا به نقل از  وبدا ، دكتر محمدرضا نيكبخت در دويست و هفتاد و پنجمين نشست هيات رئيسه دانشگاه، عنوان كرد: كارانه […]

سرپرست دانشگاه علوم پزشكي لرستان خبر داد:
بخشي از مطالبات پرسنل به زودي پرداخت مي شود

سرپرست دانشگاه علوم پزشكي لرستان گفت: بخشي از مطالبات پرسنل به زودي پرداخت مي شود.
به گزارش پرسنا به نقل از  وبدا ، دكتر محمدرضا نيكبخت در دويست و هفتاد و پنجمين نشست هيات رئيسه دانشگاه، عنوان كرد: كارانه ي يك ماه پزشكان و اضافه كار دو ماه پرسنل به زودي پرداخت خواهند شد.
وي اظهار كرد: بر اساس مطالباتي كه به زودي از بيمه سلامت دريافت خواهيم كرد، پيگير پرداخت كارانه ي پرسنل مركز فوريت هاي پزشكي خواهيم بود.