اینستکس انتظارات ایران را برآورده نمی کند/ایران به چیزی کمتراز اجرای کامل برجام راضی نمیشود
اینستکس انتظارات ایران را برآورده نمی کند/ایران به چیزی کمتراز اجرای کامل برجام راضی نمیشود

برجام دریک مسیر دوطرفه قابل ادامه است و نمیتوانیم نظاره گر این باشیم که منافع ملی ما در جاده ای یکطرفه از بین برود و ما بمانیم و تعداد زیادی تعهد و محدودیت.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اینستکس انتظارات ایران از طرف های اروپایی را بر آورده نمی کند و حتی اگر به طورکامل اجرایی شود برای ما راضی کننده نیست.

به گزارش پرسنا، به نقل از خانه ملت، علاءالدین بروجردی در اینباره اظهار داشت: جمهوری اسلامی به چیزی کمتر از اجرای کامل برجام راضی نمی شود و اگر قرار باشد برجام بماند باید همه بندهای آن تمام و کمال اجرایی شود،به گواه گزارشات آژانس بین المللی انرژی اتمی ایران به تعهداتش پایبند بوده است پس این طرف های دیگربرجام هستند که باید اثبات کنند که به آن پایبندند.

وی افزود: اگر اروپایی هابه دلیل ترس از آمریکا و یا ناتوانی در عمل به قانون بین المللی به تعهدات خود عمل نکنند باید منتظر اقدامات ایران در کاهش تعهدات باشند و اگر انتظاری غیر از این دارند باید عمل را جایگزین حرف کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برجام دریک مسیر دوطرفه قابل ادامه است و نمیتوانیم نظاره گر این باشیم که منافع ملی ما در جاده ای یکطرفه از بین برود و ما بمانیم و تعداد زیادی تعهد و محدودیت.

بروجری خاطر نشان کرد: اروپا باید در رفتار مستقل عمل کند و مجبور نیست که تحریم های غیر قانونی علیه ایران را اجرا کند چرا که این تحریم ها هیچ کدام به تصویب شورای امنیت سازمان ملل نرسیده است و ما انتظار داریم همه تحریم هایی که در برجام قرار است برداشته شود توسط اروپایی ها برداشته شود و مسیر برای فروش نفت و مبادلات مالی هموار گردد.