سیاسی بودن انتصابات را رد نمی‌کنم/انتخاب مدیرانی با سلیقه‌های نزدیک به دولت مورد تاکید است
سیاسی بودن انتصابات را رد نمی‌کنم/انتخاب مدیرانی با سلیقه‌های نزدیک به دولت مورد تاکید است

ناحی و سیاسی بودن انتصابات را رد نمی‌کنم و این مسئله در همه کشور وجود دارد.انتخاب مدیران با سلیقه‌های نزدیک به دولت از موارد تاکیدی است، افزود: ممکن است انتخاب‌هایی باشد که سیاست حتما روی آن ها تاثیرگذار است.

استاندار لرستان در پاسخ به سوالی درخصوص انجام انتصابات سیاسی و جناحی در استان گفت: جناحی و سیاسی بودن انتصابات را رد نمی‌کنم و این مسئله در همه کشور وجود دارد.

به گزارش پرسنا، سید موسی خادمی ظهر چهارشنبه در گردهمایی ائمه جمعه لرستان به سوالات مطرح شده از سوی برخی حاضرین پاسخ داد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص واکنش در خصوص تخلف برخی اعضای شوراهای شهر و شهرداران در استان گفت: ماهم در خیلی از جاها از عملکرد شوراها و شهرداران ناراضی هستیم.

استاندار لرستان با بیان اینکه اعضاء شوراها منتخبین مردم هستند و اختیارات دولتی در این رابطه کم است، افزود: ما همیشه تاکید داشته‌ایم این مسائل را نهادهای ذی ربط و مدیران مربوطه آنگونه که باید، و به روش خود پیگیری کنند.

خادمی در پاسخ به سوالات دیگری درخصوص انجام انتصابات سیاسی و جناحی در استان و اداره این امور خاص به سرپرست‌ها گفت: جناحی و سیاسی بودن انتصابات را رد نمی‌کنم و این مسئله در همه کشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه انتخاب مدیران با سلیقه‌های نزدیک به دولت از موارد تاکیدی است، افزود: ممکن است انتخاب‌هایی باشد که سیاست حتما روی آن ها تاثیرگذار است.

استاندار لرستان گفت: حوزه معاونت سیاسی را باید سامان دهیم که این امر طی ۷ تا ۸ روز آینده انجام خواهد شد.

وی از استعفای حجت الاسلام مبلغی، مشاور امور روحانیت خود به دلیل احتمال حضور در انتخابات خبر داد.