وزیر ورزش حتما بخواند، لطفا مراقب انتخابات رئیس فدراسیون کشتی باشید
وزیر ورزش حتما بخواند، لطفا مراقب انتخابات رئیس فدراسیون کشتی باشید

به گزارش پرسنا ، انتخابات فدراسیون کشتی قرار است در تاریخ ۲۶ تیر ماه برگزار گردد و چشم همه مردم کشور به این انتخابات و تعیین تکلیف ورزش اول کشور است . اما در این میان وزیر ورزش باید بداند این بار باید مراقب باشد کشتی از فضای باند بازی خارج شود و جوانان شایسته […]

به گزارش پرسنا ، انتخابات فدراسیون کشتی قرار است در تاریخ ۲۶ تیر ماه برگزار گردد و چشم همه مردم کشور به این انتخابات و تعیین تکلیف ورزش اول کشور است .
اما در این میان وزیر ورزش باید بداند این بار باید مراقب باشد کشتی از فضای باند بازی خارج شود و جوانان شایسته در راس این ورزش قرار گیرند نه اینکه در انتخابات دخالت کند بلکه می بایست فضای سالم و به دور از تنش برای انتخابات سالم فراهم کند و نه اینکه اصرار بر تایید برخی رد صلاحیت شدگان داشته باشد .
امروزدر حالی که از مراجع نظارتی خبرهایی مبنی بر رد صلاحیت چند تن از کاندیدای فدراسیون کشتی به گوش می رسد برخی از آنها که خود را صاحب نفوذ و قدرت و دست داشتن در تمامی ارکان میدانند ،این رد صلاحیت را جز ترفند انتخابی خود عنوان می کنند و مدعی شده اند در چند روز باقی مانده به انتخابات فدراسیون، تایید صلاحیت آنها با ورود مستقیم وزیر ورزش به عرصه انتخابات باز خواهند گشت .
این کاندیداهای پر ادعا مدعی هستند با این کار به روئسای هیاتها ثابت می کنند که گزینه وزارت ورزش نیز می باشند .
اما گویا نمی دانند که خود این روئسای هیاتها برای کسب کرسی ریاست هیات استانهایشان خود همه این ترفندها را به خوبی می شناسند و با دید باز پای صندوق رای فدراسیون خواهند رفت .
هیاتهای کشتی استانها از باند بازی برخی مرکز نشینان به ستوه آمده اند.
امروز کشتی تشنه صداقت وسادگی است ،حلقه مفقوده کشتی این مملکت پهلوانی است که متاسفانه بسیاری قهرمانان نامی ما سالهاست که با این واژه فرسنگها فاصله گرفته اند.
امروز روئسای هیاتها برای فرار از باند پروری مرکز نشینان بعید است به گزینه هایی روی بیاورند که فقط چند استان را ببیند.
بیش از سه دهه است که کمتر فدراسیونی به استانها کمکی کرده باشد و هر آنچه حمایت به کشتی استانها بوده است ،از سوی ادارات کل استانها انجام گرفته پس جامعه کشتی فریب وعده های انتخاباتی برخی صاحبان نفوذ را نخواهند خورد و بدنبال سادگی و صداقت فرد مورد نظر را برای کشتی انتخاب خواهند کرد .
امیدواریم که وزارت ورزش و شخص وزیر به درستی این موضوع را رصد کند و از هدر رفت منابع ملی در کشتی جلوگیری کند تا مطابق منویات مقام معظم رهبری در این عرصه نیز شاهد جوان‌گرایی باشیم