سرمایه گذاری ۷۰۰ میلیارد تومانی در مجتمع کشت و صنعت لرستان/۱۰۰۰ نفر مشغول کارند
سرمایه گذاری ۷۰۰ میلیارد تومانی در مجتمع کشت و صنعت لرستان/۱۰۰۰ نفر مشغول کارند

طی چند سال آینده حجم سرمایه گذاری در مجتمع کشت و صنعت لرستان به ۲ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد. ۱۰۰۰ نفر در مجتمع کشت و صنعت لرستان شاغل بوده همچنین ۲۰۰ نفر بصورت غیر مستقیم در این مجموعه مشغول کارند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان گفت: در مجتمع کشت و صنعت لرستان تا کنون ۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری خارجی انجام شده است.

به گزارش پرسنا، ماندگار مرادی فر در در جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری در لرستان گفت: این حجم سرمایه گذاری در مجتمع کشت و صنعت لرستان در  زیربخشهای کشاورزی بزرگترین سرمایه گذاری خارجی در غرب کشور محسوب می شود.

وی بر لزوم حمایت از سرمایه گذاری خارجی در استان تاکید کرد و گفت: برای تسهیل در روند سرمایه گذاری ارائه همه خدمات اداری، قضایی و انتظامی به سرمایه گذاران داخلی و خارجی بدون مراجعه به شهرستانها در ادارات کل انجام می شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان بیان داشت: طی چند سال آینده حجم سرمایه گذاری در مجتمع کشت و صنعت لرستان به ۲ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد.

مرادی فر با اشاره به اشتغال ۱۰۰۰ نفر در مجتمع کشت و صنعت لرستان، عنوان کرد: همچنین ۲۰۰ نفر بصورت غیر مستقیم در این مجموعه مشغول کارند.

وی ابراز امیدواری کرد که با افزایش حجم سرمایه گذاری در مجتمع کشت و صنعت لرستان بنا به قول سرمایه گذار آن تعداد شاغیلین در این مجموعه به ۳۰۰۰ نفر برسد.