مرکز پیش بینی و تحقیقات هواشناسی لرستان افتتاح شد
مرکز پیش بینی و تحقیقات هواشناسی لرستان افتتاح شد

طرح بهسازی و تجهیز مرکز پیش بینی و تحقیقات هواشناسی استان لرستان با مساحت ۳۸۰ متر مربع و اعتبار ۹ هزارو ۵۰۰ میلیارد ریال با حضور استاندار لرستان به بهره برداری رسید.

مرکز پیش بینی و تحقیقات هواشناسی لرستان به صورت ویدئو کنفرانس با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد.

به گزارش پرسنا، صبح سه شنبه همزمان با استان های گلستان و البرز، و با حضور استاندار لرستان طرح بهسازی و تجهیز مرکز پیش بینی و تحقیقات هواشناسی استان لرستان به بهره برداری رسید.

مساحت این مرکز ۳۸۰ متر مربع بوده که برای ساخت آن ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.