شیوه مشارکتی تولید انبوه مسکن قیمت ملک را کاهش نمی‌دهد/احتکار نتیجه اجرای این روش
شیوه مشارکتی تولید انبوه مسکن قیمت ملک را کاهش نمی‌دهد/احتکار نتیجه اجرای این روش

هدف اصلی وزارت راه و شهرسازی برای تولید انبوه مسکن و ارائه مشوق به سازندگان، کاهش قیمت مسکن است، اما به نظر می رسد که اجرای شیوه مشارکتی، قیمت ها را کاهش نمی دهد، زیرا قرار است که واحدهای تولید شده توسط انبوه سازان در بازار و به قیمت روز به فروش برسد.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: هدف اصلی وزارت راه و شهرسازی برای تولید انبوه مسکن و ارائه مشوق به سازندگان، کاهش قیمت مسکن است، اما به نظر می رسد که اجرای شیوه مشارکتی، قیمت ها را کاهش نمی دهد.
به گزارش پرسنا، مجید کیتنپور در سخنانی با اشاره به رویکرد وزارت راه و شهرسازی برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، گفت: با توجه به رکود سنگینی که در سال های اخیر بر بخش تولید مسکن کشور حاکم بوده، برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی برای تولید مسکن می تواند نوید بخش تغییراتی در حوزه مسکن شود.

برنامه ریزی دولت برای اجرای شیوه مشارکتی در تولید مسکن

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایط کنونی در بحث تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، آنچه که نگران کننده است، اتخاذ شیوه مشارکتی در اجرای این پروژه با مشارکت بخش خصوصی توسط وزارت راه و شهرسازی است.

وی گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، قرار است که زمین و پروانه ساخت و ساز توسط دولت و اجرای ساخت توسط بخش خصوصی صورت گیرد و پس از تکمیل پروژه، واحدها فروخته شده و هر یک سهم خود را بر می دارند.

احتکار نتیجه اجرای شیوه مشارکتی تولید مسکن

کیانپور با بیان اینکه اجرای شیوه مشارکتی برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، تجربه اشتباهی است، گفت: هدف اصلی وزارت راه و شهرسازی برای تولید انبوه مسکن و ارائه مشوق به سازندگان، کاهش قیمت مسکن است، اما به نظر می رسد که اجرای شیوه مشارکتی، قیمت ها را کاهش نمی دهد، زیرا قرار است که واحدهای تولید شده توسط انبوه سازان در بازار و به قیمت روز به فروش برسد.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات اجرای شیوه مشارکتی در تولید مسکن، احتکار مسکن توسط سازندگان است، در این وضعیت سازندگان، واحدهای تولید شده را به فروش نمی رسانند، تا در زمان رونق بازار آن را با قیمت بالا بفروشند.