عملیات اجرایی بازسازی محور خرم آباد – پلدختر آغاز شد
عملیات اجرایی بازسازی محور خرم آباد – پلدختر آغاز شد

ظهر پنجشنبه عملیات اجرایی بازسازی محور خرم آباد – پلدختر با حضور اسلامی وزیر راه و شهرسازی آغاز شد.

عملیات اجرایی بازسازی محور خرم آباد – پلدختر با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز شد.

به گزارش پرسنا، ظهر پنجشنبه عملیات اجرایی بازسازی محور خرم آباد – پلدختر با حضور اسلامی وزیر راه و شهرسازی آغاز شد.

بنابراین گزارش، محور خرم آباد – پلدختر در جریان سیل فروردین ماه امسال تخریب شد که حال عملیات ساخت آن با کارفرمایی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و پیمانکاری قرارگاه سازندگی خاتم آغاز می شود.