شهردار خرم آباد بازداشت شد
شهردار خرم آباد بازداشت شد

ساعتی پیش، وحید رشیدی شهردار خرم آباد بازداشت شد.تا این لحظه، اتهامات وحید رشیدی مشخص نبوده و هنوز دلایل بازداشت وی توسط مقامات امنیتی اعلام نشده است.

وحید رشیدی شهردار خرم آباد بازداشت شد.

به گزارش پرسنا، یک منبع آگاه دراینباره گفت: ساعتی پیش، وحید رشیدی شهردار خرم آباد بازداشت شد.

تا این لحظه، اتهامات وحید رشیدی مشخص نبوده و هنوز دلایل بازداشت وی توسط مقامات امنیتی اعلام نشده است.