سرپرست شهرداری خرم آباد انتخاب شد
سرپرست شهرداری خرم آباد انتخاب شد

سرپرست شهرداری خرم آباد انتخاب شد. به گزارش پرسنا، جلسه علنی شورای اسلامی شهر خرم آباد امروز برگزار شد که در این جلسه «رضا بردبار» به عنوان سرپرست شهرداری خرم آباد انتخاب شد. در کارنامه کاری بردبار مواروی همچون قائم مقام و معاون اداری و مالی شهرداری خرم آباد، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری خرم […]

سرپرست شهرداری خرم آباد انتخاب شد.

به گزارش پرسنا، جلسه علنی شورای اسلامی شهر خرم آباد امروز برگزار شد که در این جلسه «رضا بردبار» به عنوان سرپرست شهرداری خرم آباد انتخاب شد.

در کارنامه کاری بردبار مواروی همچون قائم مقام و معاون اداری و مالی شهرداری خرم آباد، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری خرم آباد، شهردار منطقه دو خرم آباد و مدیرعامل سازمان میادین دیده میشود.

بنا براین گزارش پیش از این وحید رشیدی شهردار خرم آباد بود که به اتهام فساد مالی شامگاه چهارشنبه بازداشت شد.