معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان معرفی شد/اعضای ستاد انتخابات دراستان مشخص شدند
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان معرفی شد/اعضای ستاد انتخابات دراستان مشخص شدند

امگاه یکشنبه و در شورای اداری لرستان «محمود ثمینی» به عنوان معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان معرفی شد.همچنین در این جلسه اعضای ستاد انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان لرستان معرفی شدند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان معرفی شد.

به گزارش پرسنا، شامگاه یکشنبه و در شورای اداری لرستان «محمود ثمینی» به عنوان معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان معرفی شد.

همچنین در این جلسه اعضای ستاد انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان لرستان معرفی شدند.

ترکیب اعضاء اعضای ستاد انتخابات مجلس شورای اسلامی در لرستان به شرح زیر است؛

«محمود ثمینی» به عنوان رئیس ستاد

«ماشاالله نعمتی» به عنوان دبیر ستاد

«محمد موحدپور» به عنوان رئیس کمیته مالی و پشتیبانی ستاد

«جعفر طولابی» به عنوان رئیس کمیته حراست و استعلامات ستاد

«خدانظر دریکوند» به عنوان رئیس کمیته حقوقی ستاد

«محمد آریانپور» به عنوان رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد

«کامبیز پورسیف» به عنوان رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد