مدیران لرستان برای دریافت اعتبارات سیلاب سرعت خود را بیشتر کنند/فرصت سوزی قابل قبول نیست
مدیران لرستان برای دریافت اعتبارات سیلاب سرعت خود را بیشتر کنند/فرصت سوزی قابل قبول نیست

یکی از معیارهای ارزیابی مدیران استان میزان جذب‌ اعتبار از دستگاه‌های ملی‌ است؛ مدیران باید با تعامل، رایزنی و قدرت جذب بتوانند از این منابع سرگردان دستگاه‌های ملی اعتبارات خوبی جذب کنند و اگر نتوانند سهم خود را از اعتبارات ملی بگیرند با آنها برخورد می‌شود.

استاندار لرستان گفت: مدیران برای دریافت اعتبارات سیلاب باید سرعت خود را بیشتر کنند تا بتوانیم از هفته اول شهریور پروژه‌های مربوط به سیل را آغاز کنیم.

به گزارش پرسنا، سیدموسی خادمی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای اداری لرستان با اشاره به پیگیری اعتبارات سیلاب در استان اظهار داشت: در این راستا و در حوزه زیرساخت‌های مربوط به سیل حدود ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار وارد استان شده که حدود ۶۰ درصد این اعتبار تخصیص یافته‌ است.

وی با بیان اینکه سهم لرستان از ۵ هزار میلیارد تومان صندوق توسعه ملی قابل‌توجه خواهد بود، افزود: مدیران برای دریافت اعتبارات سیلاب باید سرعت خود را بیشتر کنند.

استاندار لرستان اضافه کرد: از دستگاه‌های نظارتی انتظار داریم در این شرایط قدرت ریسک را از مدیران نگیرند تا بتوانیم از هفته اول شهریور پروژه‌های مربوط به سیل را آغاز کنیم.

خادمی در ادامه به موضوع فصل پیگیری ردیف‌های متفرقه بودجه اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های ملی کار توزیع ردیف‌های متفرقه بودجه را آغاز کرده‌اند که این ردیف ها معمولا فرمول توزیع نداشته و جذب ان ها به قدرت جذب و ریسک‌پذیری مدیران استانی بستگی دارد.

وی یکی از معیارهای ارزیابی مدیران استان را میزان جذب‌ اعتبار از دستگاه‌های ملی‌ دانست و بیان داشت: مدیران بایدبا تعامل، رایزنی و قدرت جذب بتوانند از این منابع سرگردان دستگاه‌های ملی اعتبارات خوبی جذب کنند و اگر نتوانند سهم خود را از اعتبارات ملی بگیرند با آنها برخورد می‌شود.

استاندار لرستان تصریح کرد:  هم‌اکنون دولت در شرایط سخت مالی نزدیک به ۵۰ درصد پروژه‌های عمرانی را تخفیف داده و قابل قبول نیست مدیری نتواند از این فرصت استفاده کند.

خادمی در بخش دیگری از صحبت های خود به اتفاقات اخیر استان در رابطه با دستگیری مدیران متخلف و برخورد با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: اگر کسی تخلف و مشکلی دارد طبیعی است که باید پاسخگو باشد اما این به این معنی نیست که مدیران نمی توانند در رابطه با اعتبارات دستگاه خود جابجایی داشته باشند درحالیکه هر مدیری در کارش می‌تواند جابه‌جایی منابع داشته باشد.

وی تصریح کرد: مدیر اگر در جایی بحث استفاده شخصی و سوء استفاده از موقعیت مطرح نباشد نباید دستش بلرزد و بایستی قدرت ریسک داشته باشد.