مهمترین عامل مرگ و میر در لرستان چیست؟
مهمترین عامل مرگ و میر در لرستان چیست؟

مدیرکل ثبت‌احوال لرستان می‌گوید: بیماری‌های قلبی و عروقی بیش‌ترین عامل مرگ‌ومیر در استان بوده است.

به گزارش پرسنا، مصطفی امانی‌پور اظهار کرد: در ۹ ماهه سال جاری ۶۹۰۲ واقعه فوت در استان به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: از کل فوت‌های ثبت شده در این مدت ۴۰۴۷ نفر (۵۸.۶ درصد) مرد و ۲۸۵۵ نفر (۴۱.۴ درصد) زن بوده‌اند.

امانی‌پور افزود: از تعداد کل فوت‌های ثبت‌شده ۴۹۶۵ مورد (۷۱.۹ درصد) شهری و ۱۹۳۷ مورد (۲۸.۱ درصد) روستایی بوده است.

مدیرکل ثبت‌احوال لرستان بیان کرد: به‌طور متوسط در هر شبانه‌روز ۲۵ مورد فوت به ثبت رسیده و در هر ساعت تقریباً یک نفر ثبت شده است.

وی گفت: ۹۲.۶ درصد از فوت‌های استان در مهلت قانونی ۱۰ روزه به ثبت رسیده است.

امانی‌پور در خصوص علل فوت در استان اظهار کرد: مهمترین عوامل مرگ‌ومیر در این مدت، بیماری‌های قلبی و عروقی با ۲۵۴۲ واقعه (۳۶.۸ درصد)، بیماری‌های بد تعریف شده مانند کهولت سن با ۹۱۴ واقعه (۱۳.۲ درصد)، سرطان و سایر تومور‌ها با ۷۴۹ واقعه (۱۰.۹ درصد) و حوادث غیرعمدی با ۷۰۰ واقعه (۱۰.۱ درصد) بوده است.