توئیت ظریف درباره اعلام نتایج دلیل سقوط بوئینگ
توئیت ظریف درباره اعلام نتایج دلیل سقوط بوئینگ

ر امور خارجه به اعلام نتایج علل سقوط هواپیمای بویینگ ۷۳۷ واکنش نشان داد.

وزیر امور خارجه به اعلام نتایج علل سقوط هواپیمای بویینگ ۷۳۷ واکنش نشان داد.

توئیت ظریف درباره اعلام نتایج دلیل سقوط بویینگ

ظریف در توئیتر نوشت:

یک روز غم انگیز

نتیجه گیری اولیه تحقیقات داخلی توسط نیروهای مسلح:

خطای انسانی در زمان بحران ناشی از ماجراجویی ایالات متحده منجر به فاجعه شد.

عمیق پشیمانیم، پوزش و عرض تسلیت به مردم ما، به خانواده های همه قربانیان و سایر ملل تحت تأثیر.